Логотип ALG Legal

A passion for successful results, powered by trust and inspired by technology

Wiodąca kancelaria prawna w Polsce świadcząca usługi dla firm IT z Polski, Białorusi, Ukrainy i Kazachstanu. Nasi prawnicy posiadają bogate doświadczenie i są ekspertami w swoich dziedzinach.

Partnerzy kancelarii są uznawani przez wiodące międzynarodowe rankingi Legal500, IFLR1000 w zakresie finansowania projektów, fuzji i przejęć, prawa budowlanego i prawa nieruchomości.

Польша

  • 6-ая экономика Евросоюза
  • Интенсивный экономический рост в 3-6% годовых ежегодно напротяжении последних 15 лет
  • Развитый IT-сектор
  • Специальная программа для переезда IT-компаний(PolandBusinessHarbor)
Studia Right
cogniteq
intexsoft
Studia Right
cogniteq
intexsoft

Podstawowe
specjalności

Kompleksowa pomoc prawna przy przeprowadzce do Polski

Prawo spółek

Prawo pracy

Prawo umów

Prawo podatkowe (konsultacje, opinie, uzyskiwanie indywidualnych interpretacji podatkowych)

Legal Compliance (doradztwo w zakresie zgodności działalności z wymogami polskiego prawa)

Transakcje fuzji i przejęć oraz wsparcie przy pozyskiwaniu inwestycji

RODO

Legalizacja pobytu w Polsce dla osób fizycznych (uzyskanie zezwolenia na pobyt, zezwolenia na pobyt stały, niebieskiej karty);

Obsługa nieruchomości i budownictwa

RODO

Prawo pracy

Prawo umów

Usługi

Prawo korporacyjne

Doradztwo

Praktyka podatkowa

Legalizacja

Doradztwo w zakresie ogólnych zasad prowadzenia biznesu w Polsce

Doradztwo w zakresie prowadzenia poszczególnych rodzajów działalności w Polsce. Warunki uzyskania licencji na określone rodzaje działalności w Polsce

Doradztwo związane z rejestracją firm/otwieraniem rachunków bankowych w Polsce

Doradztwo w sprawie przestrzegania warunków uzyskania w Polsce licencji na różne rodzaje działalności

Udzielanie pomocy w procesie rejestracji w Polsce firm w różnych formach organizacyjno-prawnych

Załatwianie formalności związanych z pozyskaniem inwestycji dla startupów/firm IT: przygotowanie kompletu dokumentów, sprzedaż udziałów w spółce, wejście kapitałowe (SPA), pożyczka konwertowana (convertible note), umowa opcji sprzedaży/kupna (put/call option agreement)

Pomoc w procesie rejestracji indywidualnego przedsiębiorcy

Prowadzenie Legal/Vendor due diligence w celu potwierdzenia wymagań Funduszy i następnej rejestracji IP/IT w celu pozyskania inwestycji z funduszy, prowadzenie negocjacji z Funduszami (VC)

Załatwianie formalności związanych z przeniesieniem praw do udziałów w spółce, sprzedaż udziałów/zmiana właściciela, umowy M&A

Pomoc w otwieraniu rachunków bankowych

Doradztwo w zakresie prawa pracy. Pomoc w prawidłowym wyborze rodzaju umowy z konkretnymi pracownikami

Doradztwo w sprawach zatrudnienia cudzoziemców

Opracowanie dokumentacji związanej z ochroną informacji poufnych dotyczących pracodawcy: regulamin, umowy o zachowaniu poufności (NDA)

Pomoc w uzyskaniu zezwolenia na pracę dla cudzoziemców. Pomoc w legalizacji pobytu i zatrudnienia cudzoziemców

Sporządzanie innych aktów wewnętrznych pracodawcy

Sporządzanie wzorów różnych umów o pracę

Doradztwo prawne w sprawach zatrudnienia

Praca zdalna

Doradztwo w zakresie wyboru odpowiedniego schematu umów w prowadzeniu działalności gospodarczej
w Polsce

Sporządzanie różnego rodzajów umów i kontraktów związanych z projektowaniem oprogramowania, korzystaniem z rezultatów działalności intelektualnej, przeniesieniem praw do rezultatów działalności intelektualnej, formalności związane z uzyskaniem praw IP/IT.

Pomoc prawna w formalnościach, związanych z procesem pozyskiwania inwestorów poprzez programy grantów, funduszy inwestycyjnych i funduszy venture capital (Invest/VC)

Pomoc w otwieraniu rachunków bankowych

Doradztwo prawne w zakresie
ochrony danych osobowych (w tym GDPR (RODO), CCPA)

Przeprowadzanie audytu działalności firmy/produktu pod kątem zgodności z wymaganiami prawa dotyczącymi ochrony danych osobowych

Prowadzenie szkoleń pracowników firmy, mających dostęp do danych osobowych

Sporządzanie wymaganej przez prawo dokumentacji związanej z ochroną danych osobowych

Wsparcie w uzyskaniu stałego zamieszkania (zezwolenia na stałe zamieszkanie) z różnych powodów

Wsparcie w uzyskaniu zezwolenia na pobyt z powodów biznesowych

sparcie w uzyskaniu zezwolenia na pobyt z powodów zawodowych

Wsparcie w uzyskaniu Blue Card

Wsparcie w uzyskaniu polskiego dokumentu podróży (dokument podróży)

Wsparcie w uzyskaniu obywatelstwa polskiego

Legalizacja właścicieli biznesu

Konsultacje dotyczące opodatkowania osób fizycznych i prawnych

Pomoc w uzyskaniu indywidualnych interpretacji podatkowych organów podatkowych w Polsce

Rejestracja IP-BOX

Zespół
Partner zarządzający kancelarii prawnej
Partner, Kierownik Praktyki Korporacyjnej i Podatkowej
Kierownik Praktyki prawa pracy i legalizacji w Polsce
Kontakt
ALG LEGAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Numer KRS: 0000913167
NIP 5213935094
Adres: ul. DOMANIEWSKA, nr 17/19, lok. 133, miejsc. WARSZAWA, kod 02-672,
poczta WARSZAWA, kraj POLSKA
We use cookies on our website to ensure and improve its functionality and performance.
The optional statistical cookies help us analyse the traffic of our website and understand how visitors use it. To learn more please see our Privacy Policy for details.
Cookie settings
Strictly necessary cookies
These cookies are required for the correct operation of our website, ensure its security and make the website usable, including enabling users to visit and navigate it. Strictly necessary cookies enable us to provide the visitors with the service they have requested. Our website cannot function properly without these cookies.
Statistical cookies
Disabled
By using these cookies, we are able to understand how visitors interact our website, to measure the effectiveness of itscontent. This allows us to learn what pages of our website are more and less interesting and to improve our website and its content.
© 2024 ALG Legal
Zamów subskrypcję przydatnych materiałów
info@algl.legal
+48 516 120 823
Numer KRS: 0000913167
NIP 5213935094